Giải pháp họp trực tuyến toàn diện, riêng tư và bảo mật CoMeet

  • Triển khai nhanh trên hạ tầng riêng hoặc trên Cloud
  • Tự chủ, an toàn, bảo mật 
  • Sử dụng đơn giản, mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị

Có mặt trong mọi khoảnh khắc

Tổ chức các cuộc gọi video miễn phí và tức thì với đội nhóm của bạn ngay từ điện thoại hoặc trình duyệt của mình. Ứng dụng họp và công tác trực tuyến của chúng tôi hoạt động mọi lúc, mọi nơi. Không cần tải, cài đặt phần mềm hoặc đăng ký sử dụng- chỉ cần chia sẻ liên kết và họp.

Giải pháp họp trực tuyến phù hợp với mọi không gian

Từ tất cả các không gian từ phòng hội nghị, phòng họp lớn nhỏ tới bàn cá nhân, giải pháp họp và cộng tác trực tuyến của chúng tôi mang đến chất lượng anh thanh, hình ảnh HD và thuyết trình "cắm là sử dụng" cho tất cả các không gian hội nghị của bạn.

Hàng trăm tổ chức và doanh nghiệp tin dùng

>